Výstavy všeobecné

CELOSTÁTNÍ VÝSTAVY   

14.-16. listopadu 2014 Celostátní výstava drobného zvířectva CHOVATEL v Lysé nad Labem
20.-22. listopadu 2015 Celostátní výstava drobného zvířectva CHOVATEL v Lysé nad Labem

 

TERMÍNY EVROPSKÝCH VÝSTAV

13. - 15. listopadu 2015 - 28. Evropská výstava v Métách

9. - 11. listopadu 2018 - 29. Evropská výstava v Herningu/Dánsko

3. – 5. prosince 2021 - 30. Evropská výstava v Lipsku/Německo

 

OSTATNÍ KRAJSKÉ A OKRESNÍ VÝSTAVY

 

Červené zkratky označují kraj ve kterém se výstava nachází.

Karlovarský kraj(KK),Plzeňský kraj(PK),)Ústecký kraj(ÚK),Středočeský kraj(SK),Praha(P),

Jihočeský kraj(JK),Liberecký kraj(LK),Královéhradecký kraj(KHK),Pardubický kraj(PAK),

Vysočina(V),Olomoucký kraj(OK),Jihomoravský kraj(JMK),Moravskoslezský kraj(MSK),Zlínský kraj(ZK)

 

 

  • Listopad 2014

 

SK-ZO ČSCH Kolín 1 pořádá dne 1.11.okresní vý-

stavu králíků, holubů, drůbeže a okrasného ptactva

spojená se speciálními výstavami Klubů chovatelů

králíků českých strakáčů, japonských, moravských

bílých hnědookých a zaječích a speciální výsta-

vy klubů chovatelů drůbeže velsumek, vyando-

tek a hempšírek. Místo konání Kolín-Štítary. (Dne

31.10. bude výstava zdarma otevřena pro hromadné

návštěvy škol a mateřských školek od 9-14 hod.).

 

KK-ZO ČSCH Chodov pořádá ve dnech 8.-9.11.

všeobecnou regionální výstavu Karlovarského

a Plzeňského kraje.

 

 

  • Prosinec 2014

JMK-Jihomoravská krajská výstava se koná

v Břeclavi ve dnech 5.-6.12. Po oba dny pří-

stupná veřejnosti od 8-17 hod.

 

PK-OO ČSCH Tachov ve spolupráci se ZO ČSCH

Tachovska pořádá v so 13.12. okresní výstavu

drobného zvířectva, doplněnou o expozici okrasné-

ho ptactva. Součástí výstavy je V. ročník Memoriá-

lu př. Vojtěcha Bartoše – soutěž chovatelů drůbe-

že ZO Tachovska – pohár věnovaný Ing. Václavem

Votavou, poslancem PS ČR a soutěž základních

organizací Tachovska – pohár věnovaný staros-

tou města Tachova. Výstava je umístěna v chova-

telské hale v Chodské ulici v Tachově. Otevřeno od

8 hod., zahájení v 9 hod., vyhodnocení v 15 hod.,

ukončení výstavy v 16 hod. Kvalitní chovná zvířa-

ta, tombola, občerstvení. Přihlášky a informace:

Jana Kantová, Na Vinici 1325, 349 01 Stříbro, tel.

732 340 700, e-mail: zocsch.stribro@seznam.cz,

jana.kantova@seznam.cz Uzávěrka přihlášek 5.12.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

 

zdroj: časopis Chovatel 2014